ผลิตภัณฑ์ HDPE

Code : HDPE-BK0.1A
Color : Black
MFI : 0.2 – 0.4  (g/ 10 min)
Method ASTM D1238
Packing : 25 kgs.

Close Menu