แนวทางของเรา

เพื่อลูกค้าของเรา เราจะส่งพลังงานที่ดีของเราด้วยความคิดเชิงบวก
ตลอดทั้งผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อลดต้นทุนของพวกเขา

พร้อมกับการพัฒนาและการเจริญเติบโต บริษัท ได้มุ่งเน้นด้านสิทธิของแรงงานของเรา
เรามีความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพความปลอดภัย เรื่องสวัสดิการและไม่ใช้แรงงานเด็ก
ตามความเห็นของผู้บริหาร NBJ ต้องการเติบโตขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มและความสุขที่ยั่งยืนของพนักงานและชุมชน เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

Close Menu